Mae gwefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wedi cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Byddwn yn ôl yfory (dydd Gwener 24 Ionawr 2020)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

Hannah Edwards

Swyddog Datblygu Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus

The Conwy and Denbighshire Public Services Board website is closed for essential maintenance.

We will be back tomorrow (Friday 24th January 2020)

If you have any enquiries please contact:

Hannah Edwards
Public Services Board Development Officer

Conwy County Borough Council