Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ddinbych
Llywodraeth Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cartrefi Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Heddlu Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru